Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vytlačte, vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) Stiahnuť formulár

— Komu:

ENEFTECH s.r.o.,

Handlovská 498/36, 972 31 Ráztočno

Tel. +421 907 723194

Email: eneftech@eneftech.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) :

— Dátum objednania/dátum prijatia (*):

— Číslo objednávky/číslo zásielky (*):

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*):

— Dátum:

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

....................................................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Stiahnuť formulár

Prihlásenie